Estudiar a Up! Inversió de futur

Els oferim programes d'Idiomes a varis països del món, tant per a joves com per a adults, dissenyats amb serietat i professionalitat.

Els proporcionem un entorn adequat a les seves necessitats, professorat docent qualificat i expert, el màxim progrés, assessorament individualitzat i gestió eficaç del l'equip i tots els tràmits pertinents.

Tots els cursos inclouen estructures gramaticals, encara que insistim principalment en la expressió oral, comprensió auditiva i conversa, provocant situacions reals per a començar a parlar de forma espontània apropiada i amb fluïdesa. Veuran com molt aviat es familiaritzaran amb el seu nou entorn. Tinguin la seguretat de que no sols experimenten un increment amb l'idioma, sinó que també un avenç cultural i desenvolupament personal, punts bàsics de sortida per a projectes futurs.