Exàmens

Up! Idiomes ofereix cursos per a preparar exàmens d'acreditació lingüística:


Anglès:

Cursos de preparació IELTS, TOEFL i totes les certificacions de Cambridge: PET, FCE, CAU i CPE.

Per a obtenir la puntuació màxima possible, el teu professor/a t'ensenyarà diferents mètodes a l'hora d'afrontar totes les categories de l'examen.

A la classe disposaràs de molt de temps per a practicar la part oral; posem especial atenció en l'expressió oral perquè és la més difícil de practicar pel teu compte.

Recomanem llegir molt i veure vídeos en anglès

En relació a la resta de categories de l'examen, el/la docent t'indicarà les tasques escrites a realitzar com a deures. També tindràs accés a una col·lecció exclusiva de material en línia per a treballar les quatre habilitats: expressió escrita, expressió oral, comprensió auditiva i comprensió lectora.

Accés a la universitat: IELTS, TOEFL o Cambridge?

Tant el IELTS com el TOEFL són vàlids per a sol·licitar l'admissió a universitats de tot el món, però primer hauries de consultar-ho amb el centre on vols enviar la teva sol·licitud. Tots dos exàmens estan dissenyats per a examinar les competències lingüístiques en anglès de potencials estudiants.


Encara que els certificats CAU (Certificate of Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English) de Cambridge són exàmens d'anglès general, cada vegada són més reconeguts com a requisit per a l'accés al món universitari; certifiquen el teu nivell sense concentrar-se en l'ús del llenguatge i les situacions específiques de la vida universitària.


Anglès per a Empreses

Classes a Girona. Classes per Google Hangouts, Zoom, Skype Google Classroom (aula virtual). El nostre objectiu és oferir classes en les empreses que resultin motivadores per als participants i alhora estructurades, perquè els estudiants aconsegueixin els coneixements del nivell corresponent i perquè el seu progrés sigui fàcilment mesurable.


La nostra metodologia se sustenta en:

Professorat excel·lent; Continguts de qualitat; i Sistema d'avaluació transparent

Francès

Cursos de preparació DELF Prim, DELF Júnior, DELF escolar, DELF per a tots els públics, DALF, DELF Pro

El DELF (Diplôme d’études en langue française) i el DALF (Diplôme approfondi de langue française) són els diplomes oficials internacionals de llengua francesa expedits pel Ministeri d'Educació Nacional de França i gestionats, a nivell mundial, per France Éducation international situat en Sèvres, prop de París.

El DELF i el DALF consten de 6 diplomes independents, harmonitzats amb el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). Totes les proves són elaborades seguint l'enfocament a l'acció definit pel MECRL i avaluen el domini de quatre destreses lingüístiques.

Aquests diplomes són internacionalment reconeguts i permeten valorar les competències en francès, tant a nivell acadèmic com professional, de les persones que no tinguin la nacionalitat francesa que desitgen un reconeixement oficial del seu nivell de francès. Les certificacions DELF DALF s'ofereixen a més de 1000 centres d'examen oficials en el món, distribuïts entre 173 països.

Permeten completar un currículum ja que aquestes certificacions són cada vegada més conegudes i reconegudes per les administracions, les empreses i les institucions educatives.

Els diplomes DELF-DALF són reconeguts per la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Certificar el nivell B1 permet validar el títol universitari de Grau en la majoria de les Comunitats Autònomes.

El nivell B2 és requisit mínim per a l'obtenció d'una beca Erasmus.

El DELF B2 o el DALF constitueixen un accés directe a les universitats franceses i a un nombre cada vegada major d'universitats europees i francòfones. Ser titular del DELF B2 exempta de realitzar els tests lingüístics d'accés a les universitats franceses, en el marc de la demandi d’admission préalable (DAP), sol·licitud de preadmissió en un establiment d'Ensenyament Superior francès.

Els DELF són de validesa permanent.

Són diplomes independents: un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspongui al seu nivell de francès.

Totes les versions del DELF (per a tots els públics, júnior, escolar, per a primària, opció professional) tenen la mateixa validesa i els mateixos avantatges.

Per a aprovar, s'exigeix aconseguir el 50% dels punts. Una nota més alta en una de les destreses podrà compensar una nota més baixa en una altra destresa. Encara que, una nota inferior a 5/25 en una de les destreses és eliminatòria.

Web oficial de Delf Dalf