Exàmens oficials

Up! Idiomes ofereix cursos per a preparar exàmens d'acreditació lingüística:


Anglès:

Cursos de preparació IELTS, TOEFL i totes les certificacions de Cambridge: PET, FCE, CAU i CPE.

Per a obtenir la puntuació màxima possible, el teu professor/a t'ensenyarà diferents mètodes a l'hora d'afrontar totes les categories de l'examen.

A la classe disposaràs de molt de temps per a practicar la part oral; posem especial atenció en l'expressió oral perquè és la més difícil de practicar pel teu compte.

Recomanem llegir molt i veure vídeos en anglès

En relació a la resta de categories de l'examen, el/la docent t'indicarà les tasques escrites a realitzar com a deures. També tindràs accés a una col·lecció exclusiva de material en línia per a treballar les quatre habilitats: expressió escrita, expressió oral, comprensió auditiva i comprensió lectora.

Accés a la universitat: IELTS, TOEFL o Cambridge?

Tant el IELTS com el TOEFL són vàlids per a sol·licitar l'admissió a universitats de tot el món, però primer hauries de consultar-ho amb el centre on vols enviar la teva sol·licitud. Tots dos exàmens estan dissenyats per a examinar les competències lingüístiques en anglès de potencials estudiants.


Encara que els certificats CAU (Certificate of Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English) de Cambridge són exàmens d'anglès general, cada vegada són més reconeguts com a requisit per a l'accés al món universitari; certifiquen el teu nivell sense concentrar-se en l'ús del llenguatge i les situacions específiques de la vida universitària.


Anglès per a Empreses

Classes a Girona. Classes per Google Hangouts, Zoom, Skype Google Classroom (aula virtual). El nostre objectiu és oferir classes en les empreses que resultin motivadores per als participants i alhora estructurades, perquè els estudiants aconsegueixin els coneixements del nivell corresponent i perquè el seu progrés sigui fàcilment mesurable.


La nostra metodologia se sustenta en:

Professorat excel·lent; Continguts de qualitat; i Sistema d'avaluació transparent

Francès

Cursos de preparació DELF Prim, DELF Júnior, DELF escolar, DELF per a tots els públics, DALF, DELF Pro

El DELF (Diplôme d’études en langue française) i el DALF (Diplôme approfondi de langue française) són els diplomes oficials internacionals de llengua francesa expedits pel Ministeri d'Educació Nacional de França i gestionats, a nivell mundial, per France Éducation international situat en Sèvres, prop de París.

El DELF i el DALF consten de 6 diplomes independents, harmonitzats amb el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). Totes les proves són elaborades seguint l'enfocament a l'acció definit pel MECRL i avaluen el domini de quatre destreses lingüístiques.

Aquests diplomes són internacionalment reconeguts i permeten valorar les competències en francès, tant a nivell acadèmic com professional, de les persones que no tinguin la nacionalitat francesa que desitgen un reconeixement oficial del seu nivell de francès. Les certificacions DELF DALF s'ofereixen a més de 1000 centres d'examen oficials en el món, distribuïts entre 173 països.

Permeten completar un currículum ja que aquestes certificacions són cada vegada més conegudes i reconegudes per les administracions, les empreses i les institucions educatives.

Els diplomes DELF-DALF són reconeguts per la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Certificar el nivell B1 permet validar el títol universitari de Grau en la majoria de les Comunitats Autònomes.

El nivell B2 és requisit mínim per a l'obtenció d'una beca Erasmus.

El DELF B2 o el DALF constitueixen un accés directe a les universitats franceses i a un nombre cada vegada major d'universitats europees i francòfones. Ser titular del DELF B2 exempta de realitzar els tests lingüístics d'accés a les universitats franceses, en el marc de la demandi d’admission préalable (DAP), sol·licitud de preadmissió en un establiment d'Ensenyament Superior francès.

Els DELF són de validesa permanent.

Són diplomes independents: un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspongui al seu nivell de francès.

Totes les versions del DELF (per a tots els públics, júnior, escolar, per a primària, opció professional) tenen la mateixa validesa i els mateixos avantatges.

Per a aprovar, s'exigeix aconseguir el 50% dels punts. Una nota més alta en una de les destreses podrà compensar una nota més baixa en una altra destresa. Encara que, una nota inferior a 5/25 en una de les destreses és eliminatòria.

Web oficial de Delf Dalf

Certificats Oficials per a l'Aprenentatge de Català


Què són els Certificats Oficials?

Els certificats oficials són títols reconeguts que acrediten el vostre coneixement i domini de la llengua catalana. Aquests certificats són emesos per institucions autoritzades i són vàlids i reconeguts tant en l'àmbit nacional com internacional. Obtenir un certificat oficial pot obrir-vos portes a moltes oportunitats, com ara millorar les vostres perspectives laborals, estudiar o treballar a Catalunya o simplement gaudir de la satisfacció personal d'aprendre i dominar una nova llengua.


Avantatges dels Certificats Oficials

Els certificats oficials de català ofereixen nombrosos avantatges i beneficis per als estudiants. Aquí teniu alguns dels més rellevants:


1. Reconeixement oficial

Els certificats oficials són reconeguts per les institucions educatives, empreses i altres organismes oficials. Això significa que el vostre nivell de català serà avalat per una autoritat competent, augmentant la vostra credibilitat i obrint-vos portes a noves oportunitats.


2. Millora de les perspectives laborals

Un certificat oficial de català pot millorar significativament les vostres perspectives laborals. En molts llocs de treball, es valora positivament el coneixement de més d'una llengua oficial. Amb un certificat oficial, podreu demostrar el vostre domini del català i augmentar les vostres possibilitats de trobar feina en sectors com el turisme, l'educació, les comunicacions i molt més.


3. Accés a estudis superiors

Si teniu intenció d'estudiar a Catalunya, un certificat oficial de català pot ser un requisit essencial per a l'admissió a universitats i altres centres d'estudis superiors. Aquest certificat demostrarà que teniu el nivell de català necessari per a poder seguir els cursos amb èxit i integrar-vos plenament a la comunitat universitària catalana.


4. Integració social

Aprendre català i obtenir un certificat oficial també us permetrà integrar-vos millor en la societat catalana. La llengua catalana té un paper fonamental en la cultura, la història i la identitat de Catalunya. Amb un certificat oficial, podreu comunicar-vos amb els catalans amb més facilitat, entendre millor el seu patrimoni cultural i establir connexions més profundes amb la comunitat local.


Tipus de Certificats Oficials

A continuació, us presentem alguns dels certificats oficials de català més reconeguts:


1. Certificat de Nivell Bàsic (A2)

Aquest certificat acredita el vostre coneixement bàsic de la llengua catalana. És ideal per a aquells que s'inicien en l'aprenentatge del català i volen obtenir una certificació oficial que els reconegui aquesta etapa inicial.


2. Certificat de Nivell Elemental (B1)

El certificat de nivell elemental demostra que teniu un coneixement més avançat de la llengua catalana. Aquest certificat és adequat per a aquells que ja tenen una base de català i volen consolidar el seu aprenentatge.


3. Certificat de Nivell Intermedi (B2)

El certificat de nivell intermedi confirma que teniu un domini sòlid de la llengua catalana. Aquest certificat és un pas important per a aquells que aspiren a utilitzar el català en situacions més complexes, tant a nivell personal com professional.


4. Certificat de Nivell Avançat (C1)

Amb el certificat de nivell avançat, demostrareu un domini avançat del català. Aquest certificat és ideal per a aquells que volen treballar o estudiar en un entorn totalment catalanoparlant i necessiten una comprensió profunda i fluida de la llengua.


5. Certificat de Nivell Superior (C2)

El certificat de nivell superior és el màxim nivell de certificació en català. Amb aquest certificat, demostrareu un domini pràcticament natiu de la llengua i podreu comunicar-vos amb fluïdesa i precisió en qualsevol situació.


Com obtenir un Certificat Oficial?

Per obtenir un certificat oficial de català, cal seguir un procés que inclou l'estudi, la preparació i l'avaluació del vostre nivell de català. Aquest procés sol incloure els següents passos:


1. Preparació

Per assolir el nivell requerit per a cada certificat, és recomanable realitzar un curs de català específic per a aquest propòsit. Aquests cursos estan dissenyats per ajudar-vos a millorar les vostres habilitats lingüístiques i familiaritzar-vos amb els continguts que s'avaluaran durant l'examen oficial.


2. Examen

L'examen oficial per a cada certificat és realitzat per institucions autoritzades. Aquests exàmens solen incloure proves de comprensió escrita i oral, expressió escrita i oral, així com exercicis de vocabulari i gramàtica. És important preparar-se adequadament per a aquest examen, ja que les qualificacions obtingudes determinaran el vostre nivell de certificació.


3. Resultats i Certificat

Un cop realitzat l'examen, se us proporcionaran els resultats i, en cas de superar-lo amb èxit, rebreu el certificat oficial de català corresponent. Aquest certificat tindrà una validesa determinada i us permetrà acreditar el vostre nivell de català davant de tercers.Els certificats oficials per a l'aprenentatge de català són una excel·lent manera de demostrar el vostre coneixement i domini de la llengua catalana. Amb aquests certificats, podreu millorar les vostres perspectives laborals, accedir a estudis superiors, integrar-vos millor en la societat catalana i gaudir de la satisfacció personal d'aprendre una llengua nova. Recordeu que l'obtenció d'un certificat oficial requereix preparació i esforç, però els beneficis i les oportunitats que us brindarà en valen la pena.


Si voleu més informació sobre els certificats oficials de català o necessiteu assessorament en la preparació dels exàmens, estem aquí per ajudar-vos. Contacteu amb nosaltres avui mateix i comenceu el vostre camí cap a l'èxit lingüístic i personal.