CLASSES EN GRUP

Els grups a Up! Idiomes són petits,

d'entre 4 a 8 alumnes.

Tots els alumnes tenen accés a la biblioteca en hores d'oficina i la possibilitat de tutories (Sempre i quan l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes).