Protecció de dades

En el ferm propòsit de seguir complint amb les nostres obligacions derivades de les diferents normatives per les quals nostra activitat està regulada...


Li informem del següent:

Conforme a l'establert en el nou Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable el 25 de maig de 2018, ens correspon informar-li sobre com tractem les seves dades personals, en aquest sentit li recordem que,

El responsable del tractament de les seves dades és:

Nom o Raó social: SUMMER UP! S.L.

Adreça: Pg General Mendoza 7 pral , 17002 Girona

Telèfon: 972212354

Adreça de correu electrònic: info(arroba)idiomatic.net o mitjançant el full de contacte.


Les finalitats del tractament de les seves dades són:

  • Donar resposta a sol·licituds d'informació, pressupostos, projectes, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis.

  • La prestació dels serveis relacionats amb la nostra activitat.

  • La gestió administrativa i comptable derivada de la finalitat anterior, com per exemple la facturació, cobraments i pagaments, etc.

  • Possibles comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat (opcional)


La Base legal per al tractament de les seves dades personals és:

Que a la nostra entitat tractem les seves dades amb el seu consentiment exprés des del moment de la recollida dels mateixos i quan vostè els va facilitar, així com sobre la base del compliment d'un contracte de prestació de serveis.