Classes de preparació de català, nivell C2

SOCIETAT 27/01/2022 diari ARA

Educació exigirà el C2 de català als docents a partir del 2024.

La llei d'educació de Catalunya deixa ben clar que per ser docent s'ha d'acreditar "el coneixement suficient i adequat del català", tant en l'expressió oral com en l'escrita, a partir d'un nivell C2 del marc europeu comú. Però, a la pràctica, la mesura mai s'ha aplicat i tenir el C2 de català no ha estat un requisit per ser mestre o professor, sinó que es considerava simplement un mèrit.

El departament d'Educació ha anunciat aquest dijous a les direccions un canvi importantíssim: a partir del 2024, tothom qui vulgui ser docent haurà d'acreditar el nivell C2 de català.

"A partir del 2024 totes les persones que accedeixin a la funció docent hauran de tenir el C2 com a requisit, no com a mèrit com fins ara". Les persones que estiguin en actiu també l'hauran d'acreditar, però se'ls podria donar més marge. En tot cas, la secretària de Polítiques Educatives, ha demanat a les direccions que "promoguin" que els docents dels seus claustres es treguin el títol com més aviat millor.

A Up! Idiomes oferim classes per preparar l'exàmen del C2, C1, B1, B1, A2 i A1 en català.

preparació C2 català