Linguaskills a Girona

Els certificats Cambridge English són reconeguts per més de 20.000 universitats, empreses i governs arreu del món. Obren les portes a l'educació superior, milloren les oportunitats d'ocupació i, en ser reconeguts globalment, incrementen les opcions d'estudiar o treballar.

Linguaskill és una prova adaptativa multinivell online de tipus avaluatiu creada per a avaluar el nivell d'anglès d'un candidat o d'un grup de candidats. Les noves tecnologies ja permeten proporcionar avaluacions d'alta exigència en qualsevol lloc i moment, garantint els més alts estàndards de seguretat.

Linguaskill proporciona una manera ràpida i eficient d'avaluar els nivells de l'idioma en admissions, monitorar la progressió i comprovar els requisits lingüístics necessaris per a la graduació

Linguaskill, un test adaptatiu multinivell

El mòdul del Reading and Listening de Linguaskill és adaptatiu: les successives preguntes van fent-se més fàcils o més difícils depenent de la resposta formulada per a la pregunta anterior. Com a resultat, cada candidat rep un versió única del test ajustada al seu nivell de competència i això fa que el test sigui adequat per a tots els nivells i ofereixi un experiència personalitzada.

Linguaskills amb vigilància online per a candidats particulars. Els candidats particulars poden poden usar Linguaskill de diverses maneres.

preparació examen linguaskills girona

Alta seguretat tant en la vigilància com en el processament dels resultats

Mundialment reconeguts

Valor afegit - certificats molt valorats

La darrera tecnologia amb la mateixa qualitat de sempre (resultats en 48 hores)

Dates del test - flexible

Alta seguretat en el processament dels resultats

Assequible

Alt impacte en l'aprenentatge

Certificats individuals atorgats per Cambridge

Treball / estudi a l'estranger

Certificat de competència

No és un test pass / fail - entry / exit

Informe detallat individual disponible

Graduació

Informe detallat mostrant el nivell de l'idioma (no es necessita certificat)

Institucions d'ensenyament superior: Linguaskill proporciona una manera eficient d'avaluar els nivells d'idioma requerits en el procés d'admissió, monitoritzar la progressió en l'aprenentatge i verificar que els estudiants compleixin amb el nivell d'idioma que és necessari acreditar en el moment de la graduació.

La ciència darrere de l'examen

Linguaskill ha estat desenvolupat per un equip d'experts de Cambridge Assessment English amb dedicació exclusiva i s'ha provat per parlants de més de 40 idiomes de 50 països per a assegurar la precisió i fiabilitat dels resultats.


Combina la darrera tecnologia amb la fiabilitat i qualitat que s'espera dels exàmens Cambridge Assessment English.


Requeriments tècnics per a realizar un test Linguaskill

El compliment dels requeriments tècnics per part del centre o del candidat és imprescindible per a un correcte desenvolupament de la prova. El centre o el candidat són responsables del compliment d'aquests requeriments necessaris i de la perícia tècnica suficient per a realitzar el test.


L'ordinador utilitzat per a la prova no pot tenir més d'una pantalla.


Cal tancar qualsevol altre programa (Excel, Word, PowerPoint, Skype), pàgina web o finestra a l'ordinador abans de començar el test.


Només es permet tenir obertes dues finestres a l'ordinador: la corresponent a l'examen i la de ProctorExam.