Curs intensiu de preparació DALF estiu 2021

Francès

Classes de preparació per l'exàmen DALF (Diplôme approfondi de langue française) dilluns a dijous de 12:00 a 13:30 (16 classes) -24 hores total-


Curs preparació examen DALF Girona
francès per a adults girona

DALF (Diplôme approfondi de langue française) és un dels diplomes oficials internacionals de llengua francesa expedits pel Ministeri d'Educació Nacional de França i gestionats, a nivell mundial, per France Éducation international situat en Sèvres, prop de París.

El DELF i el DALF consten de 6 diplomes independents, harmonitzats amb el Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). Totes les proves són elaborades seguint l'enfocament a l'acció definit pel MECRL i avaluen el domini de quatre destreses lingüístiques.

Aquests diplomes són internacionalment reconeguts i permeten valorar les competències en francès, tant a nivell acadèmic com professional, de les persones que no tinguin la nacionalitat francesa que desitgen un reconeixement oficial del seu nivell de francès. Les certificacions DELF DALF s'ofereixen a més de 1000 centres d'examen oficials en el món, distribuïts entre 173 països.

Permeten completar un currículum ja que aquestes certificacions són cada vegada més conegudes i reconegudes per les administracions, les empreses i les institucions educatives.

Els diplomes DELF-DALF són reconeguts per la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Certificar el nivell B1 permet validar el títol universitari de Grau en la majoria de les Comunitats Autònomes.

El nivell B2 és requisit mínim per a l'obtenció d'una beca Erasmus.

El DELF B2 o el DALF constitueixen un accés directe a les universitats franceses i a un nombre cada vegada major d'universitats europees i francòfones. Ser titular del DELF B2 exempta de realitzar els tests lingüístics d'accés a les universitats franceses, en el marc de la demandi d’admission préalable (DAP), sol·licitud de preadmissió en un establiment d'Ensenyament Superior francès.

Els DELF són de validesa permanent.

Són diplomes independents: un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspongui al seu nivell de francès.

Totes les versions del DELF (per a tots els públics, júnior, escolar, per a primària, opció professional) tenen la mateixa validesa i els mateixos avantatges.

Per a aprovar, s'exigeix aconseguir el 50% dels punts. Una nota més alta en una de les destreses podrà compensar una nota més baixa en una altra destresa. Encara que, una nota inferior a 5/25 en una de les destreses és eliminatòria.