Curs intensiu preparació FCE

L'estiu és un molt bon moment per aprofitar i preparar l'examen de First Certificate in English de Cambridge.

És el nivell que es demana per les carreres universitaries en general. Tot i que hi ha moltes opcions d'examens, el First Certificate in English és el més popular a Girona i a Catalunya.

Preparem per passar aquest examen amb èxit. Registreu-vos ara per el curs de preparació del First Certificate in English (FCE) a Girona.

Dilluns a Dijous de 10:00 a 11:30. Curs de 24 hores.

Curs preparació FCE

estiu 2021.

curs preparació first certificate
preparació first girona

First Certificate in English (FCE)

El First Certificate in English (FCE) és un certificat de competència lingüística en anglès per als parlants no nadius de la llengua anglesa, administrat per la Universitat de Cambridge per mitjà del Cambridge Assessment.

Es correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. És un nivell avançat, on el/la alumne/a pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de l’interlocutor.

Els nostres cursos de formació d’Anglès B2 preparen per a la realització del First Certificate in English. Per tal de realitzar la prova és recomanable haver preparat l'examen abans.

L'escola d'idiomes Up! és centre preparador (Preparation Centre) de Cambridge English Language Assessment.

L’examen consta de cinc parts principals: reading (comprensió lectora), writing (expressió escrita), use of English (ús de l’anglès), listening (comprensió auditiva) i speaking (expressió oral).

Aquell/a alumne/a que estigui interessat/da en la realització de l’examen oficial haurà d’abonar la quantitat que Cambridge determina com a dret d’examen.