Curs intensiu

preparació Avanced

Dilluns a dijous de 12:00 a 13:30. Curs de 24 hores. Juliol 2021.

Up! Idiomes ofereix cursos de preparació per l'examen de Cambridge Advanced English aquest estiu 2021.

Podeu trucar-nos per a demanar més informació o registrar-vos aquí. Places limitades.

Certificate in Advanced English (CAE).

El Certificate in Advanced English (CAE) és un certificat de competència lingüística en anglès per als parlants no nadius de l'idioma, administrat per la Universitat de Cambridge per mitjà del Cambridge Assessment .

Es correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. És un nivell funcional on el/la alumne/a pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l’idioma i pot treballar en la llengua estrangera.

Els nostres cursos de formació d’Anglès C1 preparen per a la realització del Certificate in Advanced English (CAE). Per tal de realitzar l’examen, és recomanable haver realitzat els tres cursos (C1A, C1B i C1C).

Up! Idiomes és centre preparador (Preparation Centre) de Cambridge English Language Assessment.

L’examen consta de cinc parts principals: reading (comprensió lectora), writing (expressió escrita), use of English (gramàtica i vocabulari), listening (comprensió auditiva) i speaking (expressió oral).

Aquell/a alumne/a que estigui interessat/da en la realització de l’examen oficial haurà d’abonar la quantitat que Cambridge determina com a dret d’examen.