El català inclusiu i natural

L'ensenyament del català inclusiu i natural és una qüestió important per a la promoció de la igualtat i la diversitat lingüística. A continuació, es presenten algunes idees i recursos per a l'ensenyament del català inclusiu i natural:


L' ensenyament del català inclusiu i natural és una qüestió important per a la promoció de la igualtat i la diversitat lingüística. Per aconseguir-ho, és important utilitzar un llenguatge inclusiu, fomentar la paritat lingüística, utilitzar materials didàctics inclusius i fomentar l'ús del català natural.